Çayyolu bateri kursu

Modernize Metotlar kapsamındaki bateri kursları ile baterinin doğasının birbirlerine uyumu sayesinde beklenenden çok daha kısa sürede belli bir düzeyde bateri çalmaya başlanabilmektedir. Bu nedenle Çayyolu bateri kursu kapsamında ilk etapta teorik bilgiler özetlenerek uygulamaya ağırlık verilmektedir. Bateri icracısı olarak uzmanlaşmak çok kısa sürelerde mümkün değildir ancak uygulanan öğretim sistemi ile alışıla gelmiş süreçler ciddi oranlarda kısalmakta ve birkaç ay gibi kısa bir süre bateri dersi alan katılımcılar kayda değer bateri icracıları haline gelmektedir.
Bateri kursları öğrenme hızı yönünde değerlendirilirse “Modernize Metotlar” ile doğası itibarı ile tam olarak örtüşmektedir. Bu nedenle bateri kursunda hızlı sonuç almak son derece kolaylaşmaktadır. Bateri (Davul) tıpkı piyano gibi seslerin hazır olduğu, enstrümandan ses almak için uzun süre çalışma yapma zorunluluğu olmayan bir enstrümandır. Bu durum en kısa sürede icra seviyesine ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.
Metot dahilinde katılımcılar, ilk etapta Çayyolu akademisinde pratik ağırlıklı eğitime tabi tutulmaktadır. Teorik bilgiler olabildiğince özetlenerek hazırlanan bateri kursu programı ile moral motivasyon faktörlerinin en üst seviyede tutulması hedeflenmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *